Vem ska bestämma i äldrevården? Politikerna? Personalen? De äldre själva?

Vi står inför en äldreexplosion. På tio år kommer antalet svenskar över 80 år att öka med 50 procent, från dagens 500 000 till 750 000 personer. Äldreomsorgen står inför en enorm utmaning. Vem har kunskapen att möta den? Idag finns forskning som besvarar den frågan. Men vill makthavarna lyssna? Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan.

Almedalsveckans programwebb

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson.

1:e vice ordförande SKL.

Till presentation