Varför lämnas personer med typ 2-diabetes vind för våg?

Vården av personer med typ 2-diabetes är i dag inte i närheten av att nå upp till de målnivåer som Socialstyrelsen slagit fast. Det finns heller inte några tecken på rejäla ambitionshöjningar i regionerna. Arrangör: Netdoktor, Storstockholms Diabetesförening, Diabetesorganisationen i Sverige, Boehringer Ingelheim, Astra Zeneca.

Almedalsveckans programwebb

Marie Morell

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Till presentation