Välfärdsinvesteringar i miljardklass – men bygger vi äldreboenden utan personal?

Svenska kommuner har stora investeringsbehov – men mycket tyder på att det är driften, inte finansieringen av investeringarna, som är den verkliga utmaningen. Vilken omställning krävs för att säkra driften av kommunens verksamhet? Vad kan politikerna göra, och var ligger ansvaret? Arrangör: Kommunivest.

Almedalsveckans programwebb

Anders Knape

Anders Knape.

Ordförande SKL.

Till presentation