Vad kan psykologin göra för klimatet?

Omställningsarbetet till ett hållbart samhälle är ännu inte i takt med kraven för att nå Parisavtalet. Nu behövs långsiktiga beslut över mandatperioderna. Vilka förutsättningar behövs för att de olika samhällssektorerna ska kunna göra den effektiva och genomgripande omställning som krävs? Arrangör: Sveriges Psykologförbund.

Almedalsveckans programwebb

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson.

1:e vice ordförande SKL.

Till presentation