Utbildning för förändring – hur blir Sverige en hållbar kunskapsnation?

Hur ska näringslivet förhålla sig till kraven från dagens unga på ett hållbart samhälle? Vilka behov av utbildad arbetskraft har näringslivet? Vilken roll har skolan som länken mellan ungdomarna och deras framtida arbetsgivare? Har skolan rätt förutsättningar för sitt uppdrag?

Almedalsveckans programwebb

Anders Knape

Anders Knape.

Ordförande SKL.

Till presentation