Tillsammans för en handlingsplan för skolans digitalisering

Hur kan aktörer i skolväsendet gemensamt och praktiskt föra frågan framåt om framtagandet av en nationell handlingsplan för skolans digitalisering? Mot bakgrund av arbetet i framtagningen av en handlingsplan syftar detta seminarium till att beskriva och fördjupa relevanta frågeställningar i arbetet.