Tillitsbaserad styrning och ledning – hur kan kommuner, landsting och myndigheter styras och ledas?

Allt fler kommuner, landsting och myndigheter vill tillämpa mer tillit i styrningen av välfärdstjänster. Hur kan medarbetarnas kunskap och erfarenhet bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna?

Vesna Jovic

Vesna Jovic deltar i Almedalen