Sveriges krisberedskap och framtidens frivillighet

Svensk krisberedskap och totalförsvar behöver medverkan från myndigheter, kommuner, företag – och frivilliga, såväl organiserade som spontana. Frivilligheten bidrar både med välbehövliga resurser och med förankring och delaktighet. Men hur kan vi möjliggöra för frivilliga inom krisberedskapen?

Almedalsveckan programwebb

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson.

1:e vice ordförande SKL.

Till presentation