Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?

Värmeböljor och översvämningar. Stormar och bränder. Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu. De drabbar enskilda, organisationer och näringsliv och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. 

  • Hur förebygger och hanterar kommuner och regioner klimatets kriser?
  • Vad behöver de göra bättre och hur kan staten vässa sitt arbete?

På seminariet presenteras en ny unik studie.

Rapport: Klimatförändringarnas lokala effekter

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson.

1:e vice ordförande SKL.

Till presentation

Maria Gardfjell

Maria Gardfjäll, vice ordförande miljöutskottet.

Vice ordförande miljöutskottet (MP).

Till presentation

Peter Molin

Peter Molin.

Länsråd Gotland.

Till presentation