Sedd i vården - att se personen i patienten för en bättre vård

Om man frågar vårdpersonal om de jobbar personcentrerat kommer sannolikt en majoritet att svara ja. Men är det verkligen så?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation