Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som bristen på arbetskraft stor. Kommuner, landsting och regioner har en stor vana att hantera rekryteringsutmaningar – bara under de senaste tio åren har totalt 800 000 nya medarbetare rekryterats.

Det har de gjort för att de är attraktiva arbetsgivare, men också för att välfärdsyrkena lockar många. Trots detta finns det många bristyrken i välfärden. Det behövs hundratusentals fler medarbetare de kommande tio åren. Det är en stor utmaning, men det finns flera lösningar. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren.

Willy Silberstein leder ett samtal mellan Lena Micko, ordförande SKL, Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare Futurion och Birgitta Forsberg, personaldirektör Umeå kommun.

  • Vilka rekryteringsstrategier finns för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden?
  • Vad behövs för att fler medarbetare i välfärden ska arbeta heltid?
  • Vad krävs för att fler ska förlänga arbetslivet med ett par år?
  • Hur kan fler komma snabbare in på arbetsmarknaden?
  • Hur samarbetar arbetsgivare och fackförbund kring arbetsmiljöfrågorna?

Lena Micko (S)

Lena Micko deltar på Almedalen

Lena Micko är ordförande på SKL.

Till presentation

Ylva Johansson

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Arbetsmarknads- och etableringsminister

Till presentation

Carl Melin

Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare Futurion

Samhällsanalytiker och forskningsledare Futurion

Till presentation

Birgitta Forsberg

Birgitta Forsberg, personaldirektör Umeå kommun

Personaldirektör Umeå kommun

Till presentation