Så bygger vi en digifysisk vårdkedja – möt AI-boten som guidat 250 000 svenskar till rätt vård

Är en tillgänglig och hållbar sjukvård möjlig? Hur kan digitala verktyg stötta nya arbetssätt, koppla samman processer och aktörer och samtidigt involvera patienten? Vad är en AI-vårdguide och hur kan den effektivisera för både vårdpersonal och patient? Och kan digital bemanning ersätta hyrläkare? Arrangör: Platform24 - ett systerbolag till vårdgivaren Doktor24.

Almedalsveckans programwebb

Marie Morell

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Till presentation