Rätt använd kompetens lyfter vården

I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvården. Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer då att vara avgörande för att säkra kvaliteten i vården framåt.

När verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas, och resurser användas effektivt. En konsekvens av det blir också att medarbetare får använda sin kompetens till uppgifter som de utbildat sig för och som inte kan utföras av andra. Genom att jobba mer tillsammans tas kompetensen tillvara bättre, till exempel vid gemensam lektionsplanering i skolan samt genom arbete i multidisciplinära team inom vården och omsorgen.

Willy Silberstein leder ett samtal mellan Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL, Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet, Helena Svensson, HR-strateg Region Örebro och Jonas Ålebring, ordförande SYLF.

  • Hur kan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården öka samarbetet?
  • Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga?
  • Hur kan ny teknik och digitala hjälpmedel utveckla vården?

SKL presenterar en ny rapport om fördelarna med att använda medarbetarnas kompetens rätt i hälso- och sjukvården.

Rapport: Använd kompetens rätt

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet

Statssekreterare Socialdepartementet

Till presentation

Helena Svensson

Helena Svensson, HR-strateg Region Örebro

HR-strateg Region Örebro

Till presentation

Jonas Ålebring

Jonas Ålebring, ordförande SYLF

Ordförande SYLF

Till presentation