Precisionsmedicin – är sjukvård och patienter förberedda?

Ingress

Dagens läkemedel blir alltmer specifika och precisa i sin verkningsmekanism. Med mer specifika läkemedel behövs mer exakta och bredare diagnostiska verktyg. Hur väl förberedda är vi i Sverige för detta paradigmskifte? Arrangör: Bayer Sverige.

Almedalsveckans programwebb

Marie Morell

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Till presentation