Patienten i huvudrollen – delade erfarenheter och hårda data är vägen till högre patientnöjdhet

En cancerdiagnos blir ofta ett slag mot identiteten. Man måste kämpa för att inte reduceras till sin diagnos. Att dela erfarenheter med andra i syfte att förbättra vården skapar mening. Hur kan forskning, vård och företag både stötta patienterna och dra nytta av deras erfarenheter? Arrangör: Dagens Nyheter, Celgene.

ALMEDALSVECKANS PROGRAMWEBB

Marie Morell

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Till presentation