Offentlig verksamhet i förändring med digitalisering som drivkraft

Inera är värd för en heldag med panelsamtal och diskussioner om offentlig verksamhet i förändring med digitalisering som drivkraft. Med huvudfokus på sjukvården.