Offentlig upphandling i en föränderlig värld

SKL Kommentus anordnar fem seminarier om upphandling och offentliga affärer tillsammans med Upphandlingsmyndigheten.

SKL Kommentus i Almedalen