Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt?

Det krävs konstruktiva lösningar när det gäller arbetssätt, lagstiftning och finansiering.

  • Hur kan staten, regionerna och kommunerna ta ett gemensamt ansvar?
  • Vad krävs av de ansvariga aktörerna och vilka hinder behöver rivas?

Debatt om kommuners och regioners förutsättningar, möjligheter och lösningar för att möta invånarnas behov på ett bättre sätt och fortsätta utveckla svensk vård och omsorg.

Anders Knape

Anders Knape.

Ordförande SKL.

Till presentation

Lena Hallengren

Lena Hallengren (S), socialminister.

Socialminister.

Till presentation

Lars Liljedahl

Lars Liljedahl.

Förvaltningschef för vård och omsorgsnämnden, Östersunds kommun.

Till presentation

Lise Lidbäck

Lise Lidbäck.

Förbundsordförande Neuro.

Till presentation