Nära vård – resursöverföringen en knäckfråga

Hur ska den friska befolkningens tillfälliga behov av vård och behovet för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd tillgodoses på ett resurseffektivt sätt? Statsmakterna säger nära vård. Men vad är nära vård? Hur ska en önskvärd förflyttning av resurser och kompetenser lyckas?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation