Nära liv, nära vård i ett raplext samhälle - hur får vi det att funka i en alltmer digital vardag?

Digital teknik och nya organisatoriska lösningar gör hemmet till primär instans för människors behov av service, vård och omsorg. I en god och nära vård kommer detta innebära nya möjligheter, men även ökade krav. Men hur ska den digitaliserade samhälls- och vårdkontexten funka i människors vardag?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation