Molnet över skolan – hur ska den nationella digitaliseringsstrategin kunna realiseras?

2022 ska den nationella digitaliseringsstrategin vara implementerad, hur långt har SKL kommit i arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet? Hur ser skolledningens, lärarnas och elevernas behov ut? Vilka möjligheter och utmaningar finns med digitala läromedel i skolan?