Löser digitala tjänster vårdens tillgänglighetsproblem?

Sverige har stora utmaningar vad gäller tillgängligheten till vård. Medborgarna upplever att det är svårt att få kontakt och att vården saknar kontinuitet. I vilken mån kommer digitala tjänster lösa vårdens tillgänglighetsproblem och hur ska digitala tjänster organiseras och finansieras?

Under denna första del av Health Tech Hub i Almedalen diskuterar vi bland annat:

  • Hur ska digitala vårdtjänster designas och ersättas för att på bästa sätt avlasta vården?
  • Vårdköerna växer – hur kan vi använda digitala tjänster för att hjälpa patienter rätt i vårdflödet?
  • Digitalisering för alla – hur ser vi till att nya tjänster inte bara når de starkaste i samhället?
  • Vem ansvarar för att digitalisera vården, entreprenörer eller landstingen?

Se seminariet

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation