Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan

Skolan behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. Tillsammans med att staten står för ramarna på nationell nivå.

  • På vilket sätt kan staten bidra till god skolutveckling?
  • Finns det generella framgångsfaktorer?
  • Vad säger forskningen?
  • Hur kan stat och kommun ta ett gemensamt ansvar för de investeringar som krävs?

Debatt om hur svensk skola kan fortsätta utvecklas och på vilket sätt staten kan göra skillnad.

 

Anna Ekström

Anna Ekström (S), utbildningsminister.

Utbildningsminister.

Till presentation

Lena Micko

Lena Micko.

2:e vice ordförande SKL.

Till presentation

Daniel Sundberg

Daniel Sundberg.

Professor i pedagogik

Till presentation

Anders Jolby

Anders Jolby.

Utbildningsdirektör Region Gotland

Till presentation