Lag utan verkan – jakten på den försvunna patientmakten

De senaste årens hälso- och sjukvårdsdebatt har involverat begrepp som patient/personcentrering, delaktighet och tillgänglighet. Men trots goda intentioner har olika reformer inte alltid uppfyllt sitt syfte. Varför har tidigare reformer som syftat till ökad patientcentrering inte fungerat optimalt?

Debatten speglas i en rad olika reformer så som vårdvalsreformen, vårdgarantin och patientlagen. Men trots goda intentioner så kan man konstatera att dessa reformer inte alltid uppfyller sitt syfte samtidigt som flera rapporter visar att svenska patienters ställning är låg i internationella jämförelser.

Janssen och Johnson & Johnson bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar utifrån följande frågor:

  • Varför har tidigare reformer som syftat till ökad patientcentrering inte fungerat optimalt?
  • Har avsaknaden av implementering och sanktioner av patientlagen inverkat?
  • Kan en patientansvarig läkare vara del av lösningen?
  • Vem är ytterst ansvarig för att patientlagen implementeras?
  • Vilka modeller och goda exempel från andra länder kan vi i Sverige ta del av?

Vårdanalys presenterar arbetet med sitt pågående projekt i frågan.

Se seminariet

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation