Kommunsammanslagning eller avtalssamverkan - tre kommuner väljer väg

Sveriges kommuner står inför flera stora utmaningar! För att även fortsättningsvis kunna leverera och utveckla högkvalitativa tjänster så krävs andra arbetssätt, nya samarbetsformer och användning av ny teknik.

Lena Micko (S)

Lena Micko deltar på Almedalen

Lena Micko är ordförande på SKL.

Till presentation