Hur ska vi få fart på entreprenörskapet i Sverige?

En högkonjunktur bidrar normalt till att nyföretagandet ökar. 2017 minskade nyföretagandet – trots högkonjunktur. Vad beror det på och vad kan vi göra för att öka nyföretagandet? Vi vet att rådgivning och mentorskap ger goda resultat. Mikrolån ger nya möjligheter. Vad mer kan olika parter göra?

Lena Micko (S)

Lena Micko deltar på Almedalen

Lena Micko är ordförande på SKL.

Till presentation