Hur ska stat och kommun jobba ihop för medborgarnas bästa?

Kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna. Var tredje region och nästan var fjärde kommun visade underskott i fjol. Det innebär att vi står inför stora utmaningar de närmaste åren och det krävs nya arbetssätt, där stat och kommun måste öka samarbetet. Arrangör: Statens servicecenter.

Almedalens programwebb

Anders Knape

Anders Knape.

Ordförande SKL.

Till presentation