Hur ska personalkrisen i vården lösas?

Bristen på sjuksköterskor gör att tusentals vårdplatser inte kan bemannas. Vad krävs för att regionerna ska kunna rekrytera och behålla personal?

Debatt mellan Joakim Larsson (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation, och Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Almedalsveckans programwebb

Joakim Larsson

Joakim Larsson.

Ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation

Till presentation