Hur ska alla barn få del av idrottens positiva effekter?

Barn med ADHD och autism idrottar inte lika mycket som andra barn, de slutar också tidigare. Kraven är för höga i den vanliga idrotten samtidigt som de inte tillhör parasporten. Vad kan idrotten göra för att de här barnen ska inkluderas, och hur kan kommunen medverka till att fler barn idrottar?

Karin Thomasson (MP)

Karin Thomasson deltar i Almedalen

4:e vice ordförande SKL, kommunalråd Östersunds kommun.

Till presentation