Hur säkerställer vi lokal statlig service när det mesta görs digitalt?

När offentlig service i allt högre grad kan utföras digitalt eller på distans minskar behovet av fysiska kontor på flera orter i landet. Flera myndigheter överväger att lägga ner kontor då besökstalen går ner och lokala kontor inte bedöms kostnadseffektiva. Hur säkerställs att service behålls?

Carola Gunnarsson (C)

Carola Gunnarsson deltar i Almedalen

Ledamot arbetsutskottet SKL, ordförande kommunstyrelsen Sala kommun.

Till presentation