Hur kommer det att gå med vården, skolan och äldreomsorgen?

Behoven ökar, personal saknas, konjunkturen vänder. Kommer kommunerna och regionerna att klara sina uppdrag? Vad vill de ha av staten?

Almedalsveckans programwebb

Anders Knape

Anders Knape.

Ordförande SKL.

Till presentation