Hur kan primärvården utgöra en grund för medicinsk klinisk forskning?

Den demografiska profilen innebär utmaningar men också nya möjligheter. Hur skapar vi fungerande incitament för att bedriva kliniska prövningar i en pressad sjukvård? Hur kan primärvården bidra till den kliniska forskningens återtåg i Sverige? Arrangör: Region Jönköpings län.

Almedalsveckans programwebb

Anders Henriksson

Ledamot SKL:s arbetsutskott

Till presentation