Hur fyller vi glappet mellan standarder och regelverk och vision 2025?

Regeringen och SKL har fastställt en ny vision som innebär att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025. En ambitiös organisation har formats av stat, myndigheter och huvudmän. Men hur ska vi få verkstad av visionen?

Ambitionerna är höga och behoven stora. Men undersökningar visar att Sverige snarare halkar efter i jämförelse med andra länder. Hur ska vi få konkreta resultat och nytta av satsningen och kommer vi verkligen att bli bäst i världen år 2025?

Se seminariet

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet

Statssekreterare Socialdepartementet

Till presentation