Från digitala vårdgivare till vårdgivare med digitala verktyg

E-hälsovisionen pekar ut en tydlig målbild för år 2025. Men hur ska vi nå dit? Och vad kan vi lära av vårdgivare världen över?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation