Från akutmottagning till vårdavdelning, hur bryter vi vårdplatsbristen?

Vårdplatserna minskar samtidigt som överbeläggningar och utlokaliseringar ökar. Sverige har nu minst antal vårdplatser inom EU. Hur ser förslagen till lösningar ut? Vad säger läkarna och vad säger politikerna? Och är det låga antalet vårdplatser ett problem, eller resultatet av en effektiv sjukvård?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation