Forum för hållbar stadsutveckling – vem äger och ansvarar för morgondagens stad?

Handelns villkor förändras. Tidigare byggde handeln staden men kan i framtiden inte vara ensam bärare. Urbaniseringen har inneburit att de människor som idag finns i våra städer och framförallt de framtida innevånarna kommer att ställa högre krav och ha andra förväntningar än dagens. Arrangör: Svensk Handel, Fastighetsägarna, Visita, Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare

Almedalsveckans programwebb

Lena Micko

Lena Micko.

2:e vice ordförande SKL.

Till presentation