Förändringsledning för digital transformation i kommunerna

Införandet av digitala tjänster kräver utveckling i teknik och standarder. Men ofta är det svårigheten att ändra arbetssätt som är det största hindret för bred användning och effekten av nyttorna. Hur arbetar framgångsrika kommunala verksamheter med förändringsledning?

Vesna Jovic