Folksjukdomen osteoporos i patientperspektiv och samhällelig belysning

Årsrikas diagnos och behandling. Varför behövs frakturkedjor med koordinatorer? Hur skapa en framgångsrik modell för osteoporos? Därför är det viktigt med en fungerande primärvård. Hur fungerar frakturkedjorna i verkligheten?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation