Ett nytt sätt att ta emot flyktingar? Om morgondagens mottagande

Efter det stora antalet asylsökande 2015 funderar många på Sveriges framtida mottagande. Regeringen har presenterat ”Mottagandeutredningen”, samtidigt som Migrationsverket anpassar sin verksamhet efter ett nytt läge med betydligt färre asylsökande. Hur blir morgondagens flyktingmottagande

Anders Knape (M)

Anders Knape deltar i Almedalen

2:e vice ordförande SKL, ordförande kommunfullmäktige Karlstads kommun.

Till presentation