Energiplanering av nya stadsdelar för att nå klimatmålen - hur gör vi här och vad händer globalt?

Smart planering av nya stadsdelar gör stor skillnad i jakten på klimatmålen. Om energi, vatten och transport ingår i stadsutvecklingen från början blir staden mer hållbar. Många kommuner växer men hur planeras nya stadsdelar och kan vi lära oss från t.ex. Kina som planerar miljonstäder från grunden? Arrangör: Dagens Industri, Sweco.

Almedalsveckans programwebb

Lena Micko

Lena Micko.

2:e vice ordförande SKL.

Till presentation