En revolution för Sveriges reumatiker – 20 år sedan introduktionen av biologiska läkemedel

Vad har vi lärt oss av introduktionen av de biologiska läkemedlen och hur använder vi bäst den kunskapen i en era av nya, avancerade, målinriktade terapier? Hur ökar vi jämlikheten i vården? Har vi råd att behandla alla? Arrangör: Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening.

Almedalsveckans programwebb

Marie Morell

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Till presentation