En hjärtinfarkt räcker – hur ska nästa förhindras?

Hjärtinfarkt drabbar cirka 25 000 personer årligen. Den som överlever sin infarkt har stor risk att återinsjukna eller att dö under det första året. Vad behöver dessa patienter under det första året? Kan något göras bättre i dagens svenska sjukvård för att undvika en ny hjärtinfarkter? Arrangör: Sanofi.

Almedalsveckans programwebb

Marie Morell

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Till presentation