Dyra stickspår eller nya stambanor?

Det är trångt på spåren. Sverige behöver nya stambanor som tillför kapacitet och avlastar de befintliga. Mer attraktiva städer och regioner skulle följa i dess spår. Men kostnaden är hög och byggtiden riskerar att bli lång. Hur ska bygget av de nya stambanorna genomföras?

Lena Micko (S)

Lena Micko deltar på Almedalen

Lena Micko är ordförande på SKL.

Till presentation