Doktor på riktigt - unga läkares tankar om framtiden

Stora strukturella förändringar är på väg att införas i sjukvården genom det pågående omställningsarbetet med planer att flytta resurser från sjukhusen till öppenvården, den ”nära vården”. Hur skall den nära vården se ut i framtiden för våra patienter och för att vara en attraktiv arbetsplats?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation