Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

Digitaliseringen av skolan handlar om mer än mobiltelefoner i klassrummet eller inköp av nya datorer. Skolan behöver en infrastruktur av IT-tjänster som underlättar undervisning, lärande och styrning. Digitalisering kan fungera som en hävstång för skolutveckling och bättre elevresultat, om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt.

  • Hur kan tekniken integreras i pedagogiken och stimulera lärande?
  • På vilket sätt kan digitalisering användas inom de områden och de utmaningar som finns när det gäller till exempel lärarbristen och pedagogernas administrativa börda?
  • Hur kan den digitala kompetensen öka för alla i skolan?
  • Hur kan digitalisering underlätta för kommuner, som har så olika förutsättningar, att ge en likvärdig undervisning för alla elever?
  • Hur kan teknik och nya metoder ge förbättrade skolresultat och mer motiverade elever?
  • Hur kan fler elever nå gymnasieexamen?

SKL har kommit överens med regeringen om att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering

Willy Silberstein leder ett samtal mellan Helene Odenjung, ledamot SKL:s styrelse och arbetsutskott, Lars Lingman, undervisningsråd Skolverket, Peyman Vahedi, gymnasierektor i Kramfors kommun och Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer.

Helene Odenjung (L)

Helene Odenjung deltar i Almedalen

Ledamot arbetsutskottet SKL, gruppledare Göteborgs stad.

Till presentation

Peyman Vahedi

Peyman Vahedi, gymnasierektor i Kramfors kommun

Gymnasierektor i Kramfors kommun

Till presentation

Lina Hultqvist

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

Ordförande Sveriges Elevkårer

Till presentation

Lars Lingman

Undervisningsråd Skolverket

Till presentation