Digitalisering på den politiska agendan

Sjukvård, skola och välfärd är några av väljarnas viktigaste frågor i valet. Men den demografiska utvecklingen i Sverige kommer att göra det svårt att upprätthålla samma standard i framtiden, om vi inte ställer om och satsar på digitalisering. Hur tar de politiska partierna sig an denna utmaning?

Det är valrörelse och media är fulla av uppgifter om brist på vårdplatser, sjunkande resultat i skolan och problem i äldrevården. Människor i arbetsför ålder ska försörja en växande äldre befolkning och ekvationen går inte ihop. Men Sverige är världens mest uppkopplade land och det finns goda förutsättningar till omställning. Digitalisering kan effektivisera och dessutom förbättra välfärden och ge människor möjlighet till självservice och eget ansvar. Hur ser politiken på dessa möjligheter?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation