Digital källkritik i skolan - utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare?

Skolan har ett viktigt uppdrag i att utveckla elevernas källkritiska förmågor för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. Hur ser det ut i skolan idag? Var finns utvecklingsområdena? Hur arbetar skolor med källkritik i undervisningen? Arrangör: Skolinspektionen.

Almedalsveckans programwebb

Lena Micko

Lena Micko.

2:e vice ordförande SKL.

Till presentation