Den som lever får se – kan dagens välfärd ge livskvalitet till morgondagens folk?

Vår åldrande befolkning innebär inte bara att vi räknar med att leva längre, utan även att vi förväntar oss en god livskvalitet under längre tid. Detta ställer betydande krav på samhällets funktion, samverkan och digitalisering. Arrangör: BearingPoint.

Almedalsveckans programwebb

Bengt Germundsson

Bengt Germundsson.

Ledamot i SKL:s arbetsutskott.

Till presentation