Den nya närsjukvården – möjlighet eller hot?

Den nära sjukvården och hur den ska förverkligas är en förändring som alla landsting idag på ett eller annat sätt håller på att förbereda sig för. Men hur påverkar detta med flera olika diagnoser? Kan personer som behöver sin specialist hamna i kläm?

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation