Både brottsoffer och förövare – männens dubbla roller i hedersproblematiken?

Även om pojkar och unga män ofta ges större frihet och rättigheter än flickor och unga kvinnor i hederskontext tvingas de också leva efter hedersnormerna. Pojkar får ofta en dubbelroll där de både måste beskydda systerns oskuld och rykte och samtidigt kontrollera henne.

Emil Broberg (V)

Emil Broberg deltar i Almedalen

3:e vice ordförande SKL, gruppledare Region Östergötland.

Till presentation